Kilpa- ja valmennusryhmien valmennussääntö

 

JÄSENREKISTERI JA ILMOITTAUTUMINEN

Ryhmään ilmoittaudutaan olemalla yhteydessä marika[at]palokanilo.fi. Rekisteröityminen tulee tehdä tässä yhteydessä JÄSENTIETOON. Ilmoittautumisen tekee aina huoltaja alaikäisen harrastajan puolesta. Muuttunut osoite, puhelinnumero ja sähköposti on ilmoitettava mahdollisimman pian sähköpostiosoitteeseen laskutus[at]palokanilo.fi​ tai muokattava itse Jäsentietoon.

SITOUTUMINEN
Ryhmässä saa käydä kokeilemassa kahden (2) ensimmäisen viikon ajan, tämän jälkeen voimistelija katsotaan ryhmän viralliseksi jäseneksi. Ryhmiin pääsee kokeilemaan ottamalla yhteyttä Marika Virtaseen ​marika[at]palokanilo.fi​. Kokeiluajalta laskutus on joukkueen tuntihinnan mukaan.

Ryhmään sitoudutaan kaudeksi kerrallaan (heinä - joulukuu ja tammi - kesäkuu). Vaikka voimistelija lopettaisi kesken kauden, on hän sitoutunut ryhmän valmennusmaksuun kyseiselle kaudelle. Jokainen voimistelija ja hänen huoltajansa sitoutuvat voimistelijan oman ryhmän toimintasuunnitelman mukaisiin yhteisiin sääntöihin, taloussuunnitelmaan, harjoituksiin ja tapahtumiin. Toimintasuunnitelman laatii vuosittain ryhmän valmentaja yhdessä joukkueenjohtajan (jojo) kanssa, ja se hyväksytään syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa.

Kausimaksuihin lasketaan kausittain mukaan seuran talkoilla järjestämät tapahtumat/seuran mainoksen jakaminen yms. perheiden tulee sitoutua osallistumaan näihin talkoisiin, jotta maksut voidaan pitää kauden alussa ilmoitettuina. Mikäli joukkueen osallistuminen talkoisiin on heikkoa, voidaan koko joukkueen maksua nostaa kauden aikana.

Valmennusryhmissä sitoudutaan ryhmän koko toimintasuunnitelmaan. Valmennusryhmien toimintaan kuuluvat esiintymiset, kilpailut ja leiripäivät. Valmentaja vastaa ryhmän ja yksilöiden lajivalmennuksesta. Seura ei ota vastuuta voimistelijoiden kuntoutuksesta, vaan näissä tapauksissa voimistelijat ohjataan ammattilaiselle.

Kilpailukaudella ja ennen esiintymisiä voimistelijan on osallistuttava säännöllisesti ryhmän harjoituksiin. Lähellä kilpailuita olevat poissaolot vaikuttavat mahdollisuuteen kilpailla ryhmässä, näistä sovitaan aina tapauskohtaisesti valmentajan kanssa.

Ryhmän vaihdot toivotaan tehtävän pääasiassa kauden vaihtuessa valmentajien arvioiden mukaan; lisäksi toisessa ryhmässä on oltava tilaa ja voimistelijan taidot on oltava vaadittavalla tasolla.

LOPETTAMINEN

Uusi kausi alkaa automaattisesti, ellei lopetusilmoitusta ole tehty ajoissa. Lopettamisilmoitus kevätkauden osalta on tehtävä viimeistään 15.12. mennessä ja syyskauden osalta viimeistään 15.7. mennessä. Muussa tapauksessa peritään voimistelijalta koko kevät/syyskauden valmennusmaksu.

Lopetusilmoitus tehdään aina kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen ​laskutus[at]palokanilo.fi.

Lopettamisesta on lisäksi hyvä aina ensin keskustella joukkueen valmentajan kanssa ja pohtia vaihtoehtoja yhdessä. Lopettamisilmoitus on virallinen vasta, kun se on tehty kirjallisesti laskutus-sähköpostiin.

Lopettamista koskevat säännöt ovat voimassa myös treeniaika muutoksiin mm. lisätreenit.

LASKUTUS
Voimistelijalta laskutetaan vuosittainen seuran jäsenmaksu vuoden ensimmäisen laskun yhteydessä ja valmennusmaksu kolmessa erässä ko. kauden aikana. Maksut on maksettava eräpäivään mennessä. Laskut lähtevät perintätoimistolle perittäväksi kahden (2) maksumuistutussähköpostin jälkeen. Jos maksu on myöhässä yli kaksi (2) kuukautta, saatetaan voimistelija asettaa harjoituskieltoon seuran johtokunnan päätöksellä. Harjoituskiellon aikana voimistelija ei saa osallistua ryhmän harjoituksiin tai tapahtumiin. Harjoituskielto poistuu, kun laskut on maksettu. Erillisen maksusuunnitelman osalta tulee olla yhteydessä ​laskutus[at]palokanilo.fi​.

Jos lasku ei tule perille väärän sähköpostiosoitteen vuoksi, on lasku silti perintäkelpoinen ja maksumuistutuslisät tulevat maksettavaksi. Omia laskujaan voi seurata ​Jäsentieto-järjestelmästä​.

Valmennusmaksu kattaa kyseisen kauden harjoitusten valmentajan kulut sekä mahdollisen koko seuran kilpailevien ryhmien yhteisen leiripäivän/-viikonlopun (ei yöpymistä). Muut kulut laskutetaan erikseen toteutuneiden kulujen mukaan. Muita kuluja ovat esimerkiksi lisenssit (katso kohta Lisenssit​), leirit, kilpailupuvut sekä -matkat. Muut kulut on eritelty tarkemmin jokaisen ryhmän omassa taloussuunnitelmassa. Ryhmän taloussuunnitelma hyväksytään syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa. Joukkueen toteutuneet muut kulut laskutetaan kauden päätteeksi. Mikäli taloussuunnitelman kulut voimistelijaa kohden ovat yli 50 € laskutetaan kauden puolessa välissä näistä 50 %.

Voimistelijat ovat vastuussa valmentajista aiheutuneista kilpailu- ja leirikuluista. Seura tukee näissä kuluissa mahdollisuuksien mukaan budjetin asettamien määrärahojen mukaisesti. Lisää kilpailu- ja leirimatka käytännöistä löytyy kisainfosta.

Laskun saaja on velvollinen tarkistamaan laskun ennen maksua ja olemaan yhteydessä laskun virheistä ennen maksua. Maksettu lasku ei ole hyvityskelpoinen.

Laskutuksiin liittyvissä asioissa otetaan yhteyttä ​laskutus[at]palokanilo.fi​.

MAKSUJEN PALAUTUKSET

Mikäli maksuja palautetaan takaisin maksajalle, peritään näistä aina 10 € toimistomaksu.

LISENSSIT JA VAKUUTUKSET
Jokaisen kilpailuihin osallistuvan voimistelijan on itse hankittava lisenssi Jäsentieto-järjestelmän​ kautta. Ohjeet lisenssin hankkimiseen saa oman joukkueen jojolta. Seura ei vakuuta voimistelijoita, jokaisella tulee siis olla oma vakuutus, joka kattaa kilpailu- ja harrastustoiminnan. Vakuutuksen voi ostaa lisenssin oston yhteydessä.

POISSAOLOT
Tulevista poissaoloista (matkat, leirikoulut, lauantaikoulupäivät, rippikoulut yms.) on ilmoitettava oman ryhmän valmentajalle mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin. Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa omalle valmentajalle ennen harjoituksia valmentajan antamien ohjeiden mukaan (soittamalla, tekstiviestitse, sähköpostitse tms.).

Pidemmissä sairauspoissaoloissa (yli kolme viikkoa) tulee olla yhteydessä Marika Virtaseen laskutus[at]palokanilo.fi​ maksuhyvityksen/-vapautuksen saamiseksi. Jokainen maksuhyvitys/-vapautus käsitellään tapauskohtaisesti. Käsittelyä ja päätöstä varten on toimitettava lääkärintodistus. Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta. Omavastuuajalta (kolme viikkoa) ei myönnetä maksuhyvityksiä.

SEURAN VASTUU

Palokan Ilo sitoutuu tarjoamaan harrastustoimintaa ennen kauden alkua sovituin ehdoin. Mikäli tilanne esim. salivuorojen tai muiden seurasta johtumattomien olosuhteiden vuoksi muuttuu, pyritään tunteja korvaamaan mahdollisuuksien mukaan, aina tämä ei ole mahdollista. Maksuhyvityksen katsotaan tapauskohtaisesti näissä tilanteissa, mikäli toimintaa ei ole pystytty toteuttamaan ollenkaan.

Joukkueille ilmoitetaan kauden alussa vastuuvalmentaja/valmentajat sekä salivuorot. Seuralla on oikeus tilanteen kauden aikana muuttuessa tarvittaessa tehdä näihin muutoksia (valmentajan irtisanoutuminen, salivuoron peruuntuminen yms.). Valmentajan vaihdos tai salivuoron muutos ei ole peruste kesken kauden joukkueessa lopettamiselle.

 

Ilmoittautumisen tai kahden viikon kokeilujakson jälkeen voimistelija ja hänen huoltajansa sitoutuvat noudattamaan tässä kirjattuja valmennussääntöjä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin seuran nettisivulla sekä sähköpostilla.

 

Päivitetty 15.5.2024 (tarkennettu treeniaikamuutosten lopetusilmoitusta sekä laskujen tarkistamista)

 

Tutustutahan myös kilpa- ja valmennusryhmiä koskevaan kisainfoon.