Seuran esittely

Palokan Ilon toiminta-ajatus

”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja voimistelua eri toiminta- ja tavoitetasoilla.”  

Palokan Ilo, voimistelu ja liikunta ry on perustettu vuonna 1979 nimellä Palokan Naisvoimistelijat Ry. Nimiuudistus tehtiin keväällä 2017. Yhdistyksen tarkoitus on edistää Palokan alueen liikuntamahdollisuuksia. Tarjoamme liikuntaa kaikenikäisille ja tasoisille liikkujille sukupuoleen katsomatta. Meiltä löytyy ryhmiä niin harrastajille, kuin tavoitteellisemmastakin harrastamisesta kiinnostuneille.

Organisaatio

Ylintä päätäntävaltaa seurassa toteuttaa jäsenistö. Jäseniä on vuonna 2022 1114, joista yli 704 on on lapsia/nuoria. (Vuoden 2014 lopussa jäseniä oli 870, noista n.450 oli aikuisia ja 420 lapsia. )

Toiminnasta vastaa seuran johtokunta. Kuusi päätoimista työntekijää huolehtii käytännön arjen pyörittämisestä. Lisäksi seurassa on iso joukko, noin 50 palkattua tuntiohjaajaa.

Missio

Innostu, liiku, onnistu!

Innostu: Haluamme innostaa ihmisiä liikkumaan. Jumppaa tarjotaan kaikille iästä, sukupuolesta, kulttuurista, vakaumuksesta tai uskonnosta riippumatta. Kynnys liikunnan aloittamiseen pidetään mahdollisimman matalana. 

Liiku: Liikuntamahdollisuuksia tarjotaan eri puolilla Palokkaa, joten toiminta on lähiliikuntaa. Liikunta on monipuolista, joten eri ikäisille ja kuntoisille voi löytyy sopiva vaihtoehto. Tarjolla on sekä harraste-, että harrastekilparyhmiä.

Onnistu: Tavoite voi olla esimerkiksi uusien taitojen oppiminen, kunnon parantaminen tai menestyminen kilpailussa. Tavoitteena on myös saada liikunnasta elämäntapa ja onnistua aina uudelleen omalla tasolla.

Arvot

Ilo: Voimistelu on iloinen harrastus, jossa treenataan reippaasti hyvällä mielellä. Olemme ylpeitä lajista ja seurastamme.

Laatu: Laatuun pyritään kaikessa toiminnassa. Toiminta on vastuullista yksilön, ryhmän ja yhteisön tasolla.

Osallisuus: Seuratoimintaa tehdään yhdessä ja jokainen jäsen on tärkeä osa yhdistystä. Arvostamme ja huomioimme kaikkia osa-alueita ja jäseniä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.  

Visio vuodelle 2025

Johtokunnan ja toiminnanjohtajien visioriihen päälinjauksia vuoteen 2025: 

  • Huippubrändi joka toteuttaa arvojaan aidosti
  • Säilytetään asema liikunnan ja voimistelun tarjoajana Palokassa
  • Toimintaryhmät täynnä ja säilyttävät kokonsa
  • Harraste- ja kilparyhmien jatkuma > polku
  • Tarjonnassa myös soveltavaa liikuntaa
  • Yhteistyö koulujen kanssa 
  • Ammattitaitoiset, sitoutuneet ohjaajat ja valmentajat
  • Miehiä lisää seuraan!
  • Omat tilat: liikuntasali, toimisto, varasto ja kuntosali

Seuran arvot ilo, laatu ja osallisuus toteutuvat jokapäiväisessä toiminnassa. Kaikki seuratoimijat tiedostavat ja toteuttavat seuran arvoja myös käytännössä.

Palokan Ilo on laadukas, monipuolinen ja hyvin tunnettu seura, joka järjestää monipuolista ja edullista toimintaa kaiken ikäisille Palokan alueella. Seuran toiminta tavoittaa koko perheen ikään ja sukupuoleen katsomatta. (Olemassa olevien toimintaryhmien ryhmäkoko pyritään säilyttämään kunkin toimintakauden aikana.) 

Tavoitteena on tarjota lasten ja nuorten ryhmiä kattavasti harraste- ja kilpatasoilla ja jokaisella ikäryhmällä. Harraste- ja kilparyhmissä on hyvin toimiva jatkumo - polku, jossa on mahdollista jatkaa omaa lajia. 

Erityisryhmien toimintaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan eri yhteistyötahojen kanssa. Soveltava liikunta halutaan luontevaksi osaksi seuran tarjontaa omina ryhminä tai integroituna olemassa olevaan toimintaan. 

Palokan alueen koulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan, tiivistetään ja kehitetään entisestään.

Aikuisten ryhmäliikunta on arvostettua, laadukasta, suosittua ja palvelee eri ikäisiä ja kuntoisia harrastajia.  Miehet haastetaan mukaan seuran toimintaan entistä suuremmin joukoin.

 Seurassa on osaava ja innostunut seurajohto, eri toimialueista vastaavat päätoimiset työntekijät, sekä palkatut, hyvin koulutetut ohjaajat. Seuratoimijoissa on kouluttajia, jotka kouluttavat sekä lasten- että aikuisten ohjaajia. Aktiiviset vapaaehtoiset ovat monipuolisesti mukana seuran toiminnassa. Seura on aktiivinen tapahtumien järjestäjä ja osallistuja Jyväskylän alueella.    

Haaveena on hankkia seuralle omat tilat, jossa olisi samassa toimistotilat, liikuntatilat sekä varastotilaa tavaroille.

Visiota on tarkoitus toteuttaa ja tarkastella pienin askelin visio vuosien aikana.

Jäsenyydet ja maininnat

Olemme Suomen Voimisteluliiton ja Keski-Suomen liikunnan jäseniä. Pyrimme kehittämään seuraamme ja kouluttamaan seuratoimijoitamme mm. Suomen Voimisteluliiton ja Keski-Suomen liikunnan järjestämissä koulutuksissa mahdollisimman paljon.

Vuonna 2013 seura kävi läpi laajan kehityshankkeen ja saimmekin Suomen voimisteluliiton aikuisliikunnan Priima-sertifikaatin sekä Sinetti-seura-arvonimen, jotka nykyään tunnetaan Tähtiseura-tunnuksina. Tähtiseuramerkit on auditoitu 2021 ja uudelleen 2024.

Paloka Ilo, voimistelu ja liikunta ry valittiin vuoden 2019 Palokkalaiseksi.

Palokan Naisvoimistelijat palkittiin 30.1.2014 Keski-Suomen liikunnan ja Suomen voimisteluliiton vuoden 2014 Urheiluteko-palkinnolla. Perusteluna oli seuran kehittäminen ja aktiivinen ohjaajien kouluttaminen.