Tukea harrastamiseen

Palokan Ilon harrastestipendi

Seura jakaa harrastestipendejä 2 kertaa vuodessa. Stipendi jaetaan kaksi kertaa vuodessa (kevät / syksy).

Seuraava hakuaika syksyllä 2024

Sivun alaosasta löydät listan ulkopuolista tukijoista.

Harrastestipendihaku

Mikä on harrastestipendi?

Seuran tukee harrastajaa harrastusmaksun kustannuksissa, joko osittain tai kokonaan tilanteen mukaan. Stipendeistä päättää Palokan Ilon johtokunta ja stipendejä hakeneiden harrastajien ohjaajat/valmentajat ovat keskustelussa tarvittaessa mukana. Harrastestipendin saaneiden tulee maksaa seuran jäsenmaksu normaalisti sekä muut kustannukset kuten kilpailumatkojen kulut. 

Harrastestipendien jakoon vaikuttavat:

  • perheen taloudellinen tilanne
  • perheen koko
  • ILOssa harrastavan perheen lasten määrä ja harrastuksesta aiheutuvien kulujen suuruus
  • harrastajan harjoitteluaktiivisuus ja harrastustausta

Tukihakemuksen voit täyttää alla olevalla lomakkeella. Hakemukset käsittellään luottamuksellisesti. Tukea hakeneiden eikä tuen saajien nimiä julkaista.

Keskimaa on tukemassa Palokan Ilon stipendirahastoa.

 

Lisätiedot tuesta

toimisto@palokanilo.fi

Seuran ulkopuoliset tuet ja rahastot

Hope ry

Hope ry tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa, jakaa vaatelahjoituksia ja toteuttaa vapaa-ajan elämyksiä.

Lue lisää: Kaipaan apua - Hope - Yhdessä & Yhteisesti ryHope – Yhdessä & Yhteisesti ry (hopeyhdistys.fi)

Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma

Kojamo Oyj:n Lumo-sponsorointi ja stipendit tukevat nuorten liikuntaa ja urheilua. Stipendejä myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Niiden tarkoituksena on kannustaa eteenpäin 12-20-vuotiaita nuoria, jotka ovat sitoutuneita harjoitteluun ja osoittavat halua menestykseen. Stipendejä myönnetään sekä joukku- että yksilölajien harrastajille kaksi kertaa vuodessa.

Lue lisää: Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma | Kojamo – parempaa kaupunkiasumista

Minela säätiö 

Minela säätiiö jakaa avustuksia nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Säätiö jakaa avustuksia kaksi kertaa vuodessa (kevät / syksy).

Lue lisää: Apurahan hakeminen | Minela Säätiö

Pelastakaa lapset ry (Jyväskylä)

Pelastakaa Lapset ry tukee alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista harrastetukealla. Yhdistys myöntää tukea harrastuskuluihin, kun harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna taloudellisen tilanteen vuoksi. Yhdistys jakaa harrastetukea kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy).

Lue lisää: Hae tukea lapselle - Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry

Sipilä Säätiö

Sipilä säätiö tukee avustuksilla syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ja perheitä kotimaassa ja ulkomailla. Tätä työtä tehdään kotimaassa pääasiassa yhteistyössä kirkon diakoniatyön ja kunnallisen talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Tukea voi hakea diakonityöntekijän kautta yksityiset henkilöt, perheet ja yhteisöt.

Lue lisää: Hakemukset (sipilasaatio.fi)

SOS-Lapsikylä - Harrastustuki 

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten ja nuorten harrastuskustannuksissa. Harrastustuki on tarkoitettu 7-17 -vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haasteellisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Harrastetukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Jatkuva haku. Harrastetukea myönnetään vuodeksi eteenpäin.

Lue lisää: Unelmista totta

Tukikummit

Tukikummit -säätiö tarjoaa avustuksia harrastustoimintaan. Tukikummien kertaluontoisia avustuksia annetaan sellaisiin tarpeisiin ja kustannuksiin, joita ei saada katettua muualta. Avustusta voi hakea oman seurakunnan diakoniatyöntekijän kautta.

Lue lisää: Hae avustusta - Tukikummit

Valio Akatemia® 

Valio Akatemia® ohjelma tukee lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia. Ohjelma edistää suomalaisten perheiden hyvinvointia ja auttaa tekemään lasten ja nuorten unelmista totta jakamalla raha-, ravitsemus-, tuote- ja tapahtumastipendejä. Stipendihaku vuodelle 2025 käynnistyy 1.5.2024.

Lue lisää: Valio Akatemia® ohjelma - Valio

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää, jos henkilöllä tai perheellä on erityisiä tarpeita tai olosuhteet sitä vaativat. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita.

Lue lisää: Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki | Keski-Suomen hyvinvointialue (hyvaks.fi)