Tukea harrastamiseen

Harrastamisen kustannuksiin voi hakea tukea seuran stipendirahastosta sekä muilta toimijoilta.

Palokan ilon harrastestipendin syksyn 2023 haku on käynnissä!

Haku aika 25.7.-6.8.2023 Hae täältä

 

Harrastestipendihaku

Mikä on harrastestipendi?

Seuran tukee harrastajaa harrastusmaksun kustannuksissa, joko osittain tai kokonaan tilanteen mukaan. Stipendeistä päättää Palokan Ilon johtokunta ja stipendejä hakeneiden harrastajien ohjaajat/valmentajat ovat keskustelussa tarvittaessa mukana. Harrastestipendin saaneiden tulee maksaa seuran jäsenmaksu normaalisti sekä muut kustannukset kuten kilpailumatkojen kulut. 

Harrastestipendien jakoon vaikuttavat:

  • perheen taloudellinen tilanne
  • perheen koko
  • ILOssa harrastavan perheen lasten määrä ja harrastuksesta aiheutuvien kulujen suuruus
  • harrastajan harjoitteluaktiivisuus ja harrastustausta

Tukihakemuksen voit täyttää alla olevalla lomakkeella. Hakemukset käsittellään luottamuksellisesti. Tukea hakeneiden eikä tuen saajien nimiä julkaista.

Keskimaa on tukemassa Palokan Ilon stipendirahastoa.

 

Lisätiedot tuesta

Marika Virtanen

valmennustoiminnanjohtaja

marika[at]palokanilo, 050 382 603

Muita tuki mahdollisuuksia

  • Minela Säätiön -tuki

Tukea voi hakea kahdesti vuodessa ja uusin haku on auki 30.4. asti. Tukea haetaan täältä:https://www.minela.fi/content/fi/1/20012/Apurahan%20hakeminen.html

Painotus tällä kertaa erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin.

  • Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä elämälle -tuki

Tukea voi hakea 28.4. asti. Lisätietoa tuen hakemisesta löytyy täältä: https://jyvaskyla.pelastakaalapset.fi/evaita-elamalle/

  • SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki

Tukea voi hakea ympäri vuoden. Tukea haetaan tältä sivustolta: https://www.unelmista.fi/.

Lähtökohtaisesti lomake täytetään yhdessä koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kanssa. Asiantuntijan kanssa täytetyllä hakemuksella pääsee korkeamman prioriteetin käsittelyjonoon.

Tässä vielä tiedote toiminnan alkamisesta Jyväskylässä: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-25_jyvaskylan-ja-sos-lapsikylan-harrastustuella-ehkaistaan-lasten-ja-nuorten

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin. Lisätietoja harrastuesta osoitteessa: www.unelmista.fi ja unelmista@sos-lapsikyla.fi

  • Hope ry:n tuki

Tukea voi hakea täältä: https://hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/

  • Tukikummit-säätiön avustus

Avustus haetaan oman seurakunnan diakoniatyöntekijän kautta. Lisätietoa: https://tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/