LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN HARRASTUSSÄÄNTÖ

JÄSENREKISTERI JA ILMOITTAUTUMINEN

Harrasteryhmään ilmoittaudutaan seuran nettisivulla Jäsentieto-järjestelmässä. Alaikäisen puolesta ilmoittautumisen tekee huoltaja. Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa sekä syys- ja kevätlukukauden. Uusi kausi alkaa automaattisesti, ellei ilmoittautumista ole peruutettu. Lopettamisilmoitus kevätkauden osalta on tehtävä viimeistään 15.12. mennessä. Muussa tapauksessa peritään harrastajalta koko kevätkauden kausimaksu. Lopetusilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen laskutus@palokanilo.fi.

Laskut lähetetään aina sähköpostilla Jäsentiedossa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Huoltaja on vastuussa oikeiden yhteystietojen ilmoittamisesta. Muuttunut osoite, puhelinnumero ja sähköposti on ilmoitettava mahdollisimman pian sähköpostiosoitteeseen laskutus@palokanilo.fi tai muokattava itse Jäsentietoon. Jos lasku ei tule perille väärän sähköpostiosoitteen vuoksi, on lasku silti perintäkelpoinen ja maksumuistutuslisät tulevat maksettavaksi. Omia laskujaan voi seurata Jäsentieto-järjestelmästä.

SITOUTUMINEN

Lapsi tai nuori saa käydä kokeilemassa ryhmän harjoituksissa kahden (2) viikon ajan, jonka jälkeen hän on sitoutunut ryhmän harjoituksiin ja kausimaksuihin. Ellei osallistumista ole perutettu sähköpostilla osoitteeseen laskutus@palokanilo.fi aiemmin. Mikäli osallistumista ei ennen ryhmän kolmatta kertaa ole peruttu on perhe velvollinen maksamaan koko kauden osallistumismaksun (ks. kohta poissaolot). Huom. suullinen ilmoitus ohjaajalle ei riitä.

LASKUTUS

Lasku kausimaksusta ja jäsenmaksusta lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä laskussa olevalle tilille viitenumeroa käyttäen. Seura lähettää 2-3 maksumuistutusta laskusta, jonka jälkeen se lähetetään automaattisesti Suomen perintätoimiston perittäväksi. Mikäli lasku, joka on maksettu esimerkiksi väärällä viitenumerolla lähtee tämän vuoksi perintään on laskun maksaja vastuussa mahdollisista perintäkuluista. Maksusuunnitelmat ovat aina mahdollisia, ja niiden osalta tulee olla yhteydessä Marika Virtaseen laskutus@palokanilo.fi.

POISSAOLOT

Pidemmissä sairauspoissaoloissa (yli kolme viikkoa) tulee olla yhteydessä Marika Virtaseen laskutus@palokanilo.fi maksuhyvityksen/-vapautuksen saamiseksi. Jokainen maksuhyvitys/-vapautus käsitellään tapauskohtaisesti. Käsittelyä ja päätöstä varten on toimitettava lääkärintodistus.

VASTUU

Harrastajia ei ole vakuutettu seuran puolesta. Ohjaaja on vastuussa lapsista vain jumppatunnin ajan, ei ennen eikä jälkeen.

Jäsentieto-järjestelmään ilmoittautumisen  jälkeen harrastaja ja hänen huoltajansa sitoutuvat noudattamaan tässä kirjattuja harrastussääntöjä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin seuran nettisivulla sekä sähköpostilla.

Päivitetty 6.8.2017 klo 9:45